previous arrow
next arrow
Slider

КОМПЕТЕНЦИИ

Компанията Сигматек предлага своите услуги в областта на нанасяне на термозащитни метални и термобариерни керамични покрития чрез физическо отлагане на пари във вакуум по електронно-лъчев метод (EBPVD) върху компонентите на горещия тракт на турбина от газотурбинни двигатели за авиационни и промишлени цели. Типични компоненти са работни и дюзови лопатки за високо налягане, които работят в най-агресивните условия.

Example

АВИАЦИЯ
За да повиши издръжливостта и надеждността на компонентите на авиационни двигатели, компанията предлага редица системи за покритие, базирани на различни видове метален подслой (MCrAlY, където M е Co, Ni или Co + Ni) и керамично термобариерно покритие (ZrO2 + Y2O3, ZrO2 + GdO2 + Y2O3 и т.н.). Благодарение на силен инженерингов екип, производството на керамични и метални слитъци и дългогодишен опит в областта на EBPVD технологии, компанията има възможност да разработва и прилага различни системи за покритие съгласно изискванията на клиента.

Example

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Както при авиационни двигатели, компонентите на съвременните енергийни турбини работят в изключително агресивна среда. Системите за покритие, предлагани от компанията за енергийни турбини, са разнообразни по своя химичен състав, което е обусловено от фактори на околната среда (пустиня, морски климат и др.). Правилният избор на металното покритие на системата MCrAlY може значително да увеличи корозионни и ерозионни характеристики при работа в такива условия, а нанесеното по EBPVD метод термобариерно покритие значително ще увеличи трайността на изделие като цяло при многоциклено натоварване.

Example

ГАЗ и НЕФТ
Компонентите на газотурбинните двигатели - компресорите за изпомпване на газ имат свои собствени експлоатационни особености, но като цяло работната им среда не се различава от другите промишлени турбини. За да осигури дългосрочна и надеждна експлоатация, компанията предлага редица системи за метално покритие на базата на високолегирани сплави от кобалт и никел. Също така, по желание на клиента, е възможно е нанасянето на термобариерно покритие на базата на различни оксидни системи.