НОВИНИ

 

11 ноември 2021г.
На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/
«Сигматек» ЕООД
Адрес на управление на юридическото лице: 8000 Община Бургас, гр.Бургас, ул. „Лермонтов“ №35, ет.1, офис 2. УВЕДОМЯВА всички заинтересувани лица, че има инвестиционно предложение за: разширение на съществуващо промишлено предприятие «Сигматек» ЕООД, а именно:  организиране на производствени обекти за ремонт и нанасяне на платинено-алуминизирано покритие на компоненти на турбини на промишлени и авиационни газотурбинни двигатели. Инвестиционното предложение ще се реализира в  наетите обекти на терияторията на „ПРОМЕТ СТИЙЛ“ ЕАД, с.Дебелт 8314, община Средец, в поземелен имот (ПИ) с идентификатор №20273.504.2. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено на посочения по-горе адрес или РИОСВ Бургас – ж.к. ”Лазур”, ул. “Перущица” № 67, ет.3, ПК 8000.